Монгол Англи Орос

Эх орон ТВ

өргөн нэвтрүүлгийн телевиз

Гэрэл гэгээг түгээнэ...

Үндэсний мэдээ

мэдээллийн агентлаг

Хүчирхэг Монголыг бид бүтээнэ...

Гэрэл пресс

хэвлэлийн үйлдвэр

Өнгөөр гэрэлтүүлнэ...

Mэдээллийн технологи

Үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ...

Гэрэл плас

агентлаг

Бүтээлч байя...

Үнэ цэнэтэй, тогтвортой, үр ашигтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ Бидэнтэй холбогдоно уу